อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
คณะผู้บริหาร

นางสาวสุภาพ สวัสดิ์พาณิชย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.
081 872 6773