อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
  

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก

 
 
 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
 โครงสร้างส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อบต.ขี้เหล็ก


 


 
View : 1048